آزمون های زبان مورد تایید

اداره مهاجرت کانادا تنها آژانس ها و مؤسسات خاصی را جهت انجام آزمون و گرفتن نتیجه جهت اقدام برای مهاجرت از طریق استارت آپ تایید می کنند. از جمله این آزمون ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

زبان انگلیسی

  • آزمون CELPIP برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادایی

این آزمون دو نوع است، آزمون جنرال و آزمون آکادمیک که شما باید در آزمون عمومی یا همان جنرال آن شرکت نمایید.

نتایج مورد نظر برای هر ۴ مهارت در این آزمون

ردیف سطح CLB مهارت گفتاری مهارت شنیداری مهارت خواندن مهارت نوشتاری
1 10 و بالاتر 10+ 10+ 10+ 10+
2 9 9 9 9 9
3 8 8 8 8 8
4 7 7 7 7 7
5 6 6 6 6 6
6 5 5 5 5 5
7 4 4 4 4 4

 

  • آزمون آیلتس (سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی)

برای مهارت خواندن و مهارت نوشتاری، سیستم آیلتس 2 گزینه دارد: جنرال و آکادمیک. برای مهاجرت از طریق استارت آپ شما به آیلتس جنرال نیاز دارید.

نتایج مورد نظر آزمون زبان آیلتس

ردیف سطح CLB مهارت گفتاری مهارت شنیداری مهارت خواندن مهارت نوشتاری
1 9 و بالاتر 9-8 9-7 9-7 9-7
2 8 5/7 5/6 5/6 5/6
3 7 6 6 6 6
4 6 5/5 5 5 5/5
5 5 5 4 5 5
6 4 5/4 5/3 4 4

 

زبان فرانسوی

  • آزمون TEF کانادا، ارزیابی زبان فرانسه

بعنوان مدرکی برای اثبات مهارت خود در زبان فرانسه، باید نتیجه آزمون TEF را همراه با تقاضانامه خود برای این اداره ارسال کنید.

متقاضیان مهاجرتی به کانادا که تا قبل از تاریخ مارس سال 2020 اقدام به اخذ مدرک TEF نموده اند، مورد قبول اداره مهاجرت کانادا خواهد بود. در صورتیکه تاریخ آزمون آنها مارس 2020 یا بعد از آن باشد، متقاضیان باید در آزمون مجدد شرکت نمایند.

ردیف سطح NCLC مهارت گفتاری مهارت شنیداری مهارت خواندن مهارت نوشتاری
1 9 و بالاتر 372+ 298+ 248+ 372+
2 8 371-349 297-280 247-233 371-349
3 7 309 248 206 309
4 6 271 217 181 271
5 5 225 180 180 225
6 4 181 145 121 181

 

  • آزمون TCF کانادا، آزمون آشنایی با زبان فرانسه

بعنوان مدرکی برای اثبات مهارت خود در زبان فرانسه، باید نتیجه آزمون TCF را همراه با تقاضانامه خود ارسال نمایید.

ردیف سطح CLB مهارت گفتاری مهارت شنیداری مهارت خواندن مهارت نوشتاری
1 10 و بالاتر 20-16 699-549 699-549 20-16
2 9 15-14 548-523 548-524 15-14
3 8 13-12 522-503 523-499 13-12
4 7 11-10 502-548 498-453 11-10
5 6 9-7 457-398 452-406 9-7
6 5 6 397-369 405-375 6
7 4 5-4 368-331 374-342 5-4

 

آژانس ها و موسسات منتخب برای آزمون زبان انگلیسی

آزمون عمومی CELPIP:

  • Paragon Testing Enterprises Inc

آزمون IELTS:

  • Cambridge Assessment English
  • IDP Australia
  • The British Council

آژانس ها و موسسات منتخب برای آزمون زبان فرانسوی

آزمون TEF کانادا:

  • The Paris Chamber of Commerce and Industry

آزمون TCF کانادا:

  • Le Centre International D'etudes Pedagogiqes
TOP