استارتاپ کمپانی

شرکت های استارت آپی یا شرکت های نوپا به شرکت یا کسب و کاری می گویند که به تازگی و در نتیجه کارآفرینی و در جهت تولید راه حلی نوآورانه برای رفع یک نیاز شکل گرفته باشد. این شرکت ها اغلب در زمینه تکنولوژی فعالیت داشته و پتانسیل رشد بیشتری نسبت به شرکت های معمول دارند. همچنین این شرکت ها برای رشد سریعتر نیازمند برنامه ریزی و کمک های مالی خارج از سازمان می باشند.

با تغییر روش های کسب و کار و انتقال سهم بازار از شرکت های سنتی و با اندازه‌ی بزرگ به شرکت های چابک و توانمند کوچکتر، اقبال عموم صنعتگران و دست اندرکاران بازار تکنولوژی به سمت شکل دهی کسب و کارهای کوچکتر و با هسته ی فناوری سوق پیدا نموده است. از این رو دولت ها همواره با ارائه‌‌‌ی تسهیلات مالی و یا شرایط متفاوت حوزه کسب و کار و همچنین تبیین قوانین ویژه سعی در حمایت از این نوع شرکت ها داشته اند. استارتاپ کمپانی ها از جمله شرکت های چابک و کوچک می باشند که بر مبنای یک ایده محوری در حوزه ی فناوری شکل می گیرند.

TOP