اقدامات بعدی

 • انگشت نگاری و گرفتن عکس
 • نحوه ارزیابی تقاضانامه توسط اداره مهاجرت
 • انجام آزمایشات پزشکی
 • اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
 • تصمیم نهایی بر روی تقاضانامه
 • تایید اقامت دائم

 

1) انگشت نگاری و گرفتن عکس بیومتریک

در صورتی که سن متقاضی بین ۱۴ تا ۷۹ سال باشد برای تقاضانامه اقامت دائمی که برای اداره مهاجرت کانادا فرستاده می شود باید انگشت نگاری کرده و عکس بگیرد، حتی در صورتی که از قبل این کار را کرده باشد و بیومتری متقاضی اعتبار داشته باشد.

زمان ارسال تقاضانامه هزینه های بیومتریک باید پرداخت شده باشد در غیر این صورت در روند بررسی درخواست شما تغییر ایجاد خواهد شد.

عمل انگشت نگاری و گرفتن عکس را به محض دریافت نامه از سوی اداره مهاجرت مبنی بر انجام بیومتری انجام دهید. برای انجام این کار ۳۰ روز از تاریخ درج شده در نامه مهلت وجود خواهد داشت.

تذکر کووید 19: تغییراتی در الزامات و پروسه انجام بیومتریک به دلیل کووید ۱۹ ایجاد شده است. (لینک)

پس از ارسال تقاضانامه توسط متقاضی، اداره مهاجرت کانادا موارد زیر را باید تایید کند:

 • به درستی پرشدن فرمهای تقاضانامه و امضای آنها
 • پرداخت هزینه‌های مربوط به این پروسه
 • کامل بودن مدارک مورد نیاز

در صورت فراموش کردن هر یک از موارد بالا درخواست شما بررسی نشده و به متقاضی برگردانده خواهد شد.

2) زمان انجام پروسه

جهت جلوگیری از ایجاد تغییر در روند بررسی تقاضانامه اداره ویزا را از هرگونه تغییر در اطلاعات شخصی مانند آدرس شماره تلفن و یا ایمیل و حتی تولد فرزند مطلع کنید.

به خاطر داشته باشد که بیشتر از یک بار برای بیان یک موضوع با اداره ویزا تماس نگیرید.

در صورت وجود موارد زیر روند بررسی تقاضانامه شما به تخریب خواهد افتاد

 • وجود مشکلات امنیتی یا کیفری
 • وجود ابهام در وضعیت خانواده مانند طلاق و یا درخواست فرزند خواندگی که کامل نشده باشد و یا حق حضانت فرزند که تا آن زمان حل‌نشده باقی مانده باشد.
 • اداره ویزای کشور متقاضی هیچ تماسی با اداره ویزا کانادا مبنی بر تایید اطلاعات فرستاده شده نداشته باشد.

مدت زمان انجام پروسه ۱۲ تا ۱۶ ماه بوده که زمان مورد نیاز برای انجام بیومتریک نیز شامل زمان ذکر شده می باشد.

3) آزمایشات پزشکی

پس از ورود به کانادا فرد متقاضی اقامت دائم باید آزمایشات پزشکی مورد نیاز را انجام دهد. در صورتی که اعضای خانواده در زمان ورود به کانادا همراه متقاضی نباشند، آنها نیز باید این آزمایشات را انجام دهند. درصورتیکه سلامت متقاضی مطابق با شرایط زیر باشد اداره مهاجرت از پذیرش آن شخص خودداری خواهد کرد.

 • خطری برای سلامت عمومی یا ایمنی کانادا محسوب شود.
 • سبب ایجاد تقاضای بیش از حد از خدمات بهداشتی و اجتماعی کانادا شود.
 • پس از ارسال تقاضانامه توسط متقاضی نامه‌ای مبنی بر انجام آزمایش پزشکی برای متقاضی ارسال خواهد شد.

4) گواهی عدم سوء پیشینه

در صورت داشتن سابقه کیفری مجوز ورود به کانادا به متقاضی داده نخواهد شد. افرادی که برای امنیت کانادا خطر تلقی شوند نیز اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت.

برای مهاجرت به کانادا متقاضی و افراد خانواده بالای ۱۸ سال باید گواهی عدم سوء پیشینه خود را به اداره ویزا تحویل دهند متقاضی باید از هر کشور یا منطقه که به مدت شش ماه متوالی در آن زندگی کرده است گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند. برای جلوگیری از ایجاد تاخیر در روند بررسی پیشنهاد میشود از حالا اقدام به گرفتن این گواهی بکنید.

5) تصمیم گیری بر تقاضانامه اقامت دائم

اداره مهاجرت کانادا در صورتی که تقاضانامه فرد متقاضی الزامات زیر را رعایت کرده باشد اقدام به اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضانامه مورد نظر خواهد کرد.

 • معیارهای صلاحیت مورد نظر دولت کانادا را داشته باشد.
 • از سرمایه کافی برای حمایت خود و خانواده پس از ورود به کانادا برخوردار باشد.
 • آزمایشات پزشکی و گواهی عدم سوء پیشینه ارائه شده باشد.

جهت ارسال مدارک بیشتر یا انجام مصاحبه، اداره مربوطه با متقاضی تماس خواهد گرفت. در صورت پذیرش و تایید درخواست شما اداره مهاجرت از متقاضی درخواست می کند پاسپورت خود را جهت صدور ویزای اقامت دائم به اداره ویزا ارسال کند.

6) تایید درخواست اقامت دائم

در صورت پذیرش درخواست متقاضی از جانب اداره مهاجرت کانادا ویزای اقامت دائم برای متقاضی صادر خواهد شد که این ویزا شامل تهیه اقامت دائم در کانادا و همچنین ویزای ورود متقاضی به این کشور میباشد. COPR شما حاوی اطلاعات هویتی متقاضی از جمله عکس می باشد. برای اطمینان از صحت اطلاعات ابتدا آن را بررسی کنید تا اطلاعات موجود در آن عیناً با اطلاعات پاسپورت شما برابری کند. در صورت وجود اشتباه در COPR از طریق حساب کاربری با اداره‌ی مهاجرت تماس بگیرید. در زمان ورود به کانادا باید  COPRو ویزا را همراه داشته باشید. اداره مهاجرت COPR را تمدید نمی‌کند، بنابراین پیش از انقضا آن را استفاده کنید.

TOP