سرزمین های شمال غربی

این سرزمین ها آینده بسیار خوبی از نظر منابع طبیعی خواهند داشت. جمعیت این استان اندک بوده و در حدود 43000 نفر می باشد که در 33 محله ی موجود در این منطقه زندگی می کنند و از مناظر و فضاهای سبز پهناور، خدمات دولتی عالی، مشاغل مناسب و فرصت های اقتصادی جهت کار و انجام بیزینس در این منطقه لذت می برند. تازه واردان به این منطقه ممکن است جمله "به سرزمین های شمالی خوش آمدید" را به زبان های مختلف بشنوند. دولت 11 زبان رسمی را در این منطقه به رسمیت شناخته است و اکثریت آنها توسط مردم بومی سرزمین های شمالی مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدماتی که به اقامت شما در این منطقه کمک می کنند، به سایت های زیر مراجعه کنید:

TOP