مالیات بر فروش

همچون بسیاری از کشورها، کانادا نیز بر بسیاری از کالاها و خدمات عرضه شده، مالیات بر فروش می افزاید.

  • مالیات کالاها و خدمات GST

GST 5% مالیاتی است که دولت کانادا بر قیمت اکثر کالاها و خدمات افزوده است.

  • مالیات فروش استانی PST

PST مبلغی حدود 7 تا 10 درصد است که در اکثر استان ها بر GST افزوده می شود. آلبرتا، نوناووت، سرزمین های شمال غرب و یوکان مالیات بر فروش استانی یا منطقه ای ندارند.

  • مالیات بر فروش هماهنگ HST

نیوفاندلند و لابرادور، نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد و انتاریو GST را با PST ترکیب کرده و آن را HST می نامند.

در کبک، اداره مالیات، مالیات بر فروش GST و PST را نظارت می کند.

TOP