نوناووت

در زبان اینوکتیتوت (اسکیموئی) نوناووت به معنای سرزمین های ما می باشد. این منطقه در سال 1999 به قلمرو جداگانه ای تبدیل شد اما بیش از 100 سال است که بخشی از کانادا است. منابع طبیعی فراوان نوناووت فرصت های جدیدی را برای کار در حوزه معدن، تکنولوژی و توسعه اقتصادی ایجاد می کند.

نوناووت حدود 33300 نفر جمعیت دارد که در 25 محله زندگی می کنند. این منطقه کمترین جمعیت را در بین استان ها و سرزمین های کانادا دارد. اینویت ها هزاران سال است که در نوناووت زندگی می کنند و اکنون 85 درصد از جمعیت نوناووت را تشکیل می دهند. دانش و ارزشهای سنتی آنها قسمت مهمی از زندگی امروز در این سرزمین است.

سایت http://cgs.gov.nu.ca/en/about.aspx اطلاعاتی درباره خدمات در نوناووت ارائه می دهد. تمام ساکنان نوناووت از خدمات تحصیلی و سلامتی-بهداشتی برخوردار هستند. هیچگونه خدماتی که تنها به مهاجران اختصاص داده شود، در این منطقه وجود ندارد.

TOP