هزینه های اساسی

غذا جزئی از هزینه های اساسی خواهد بود. هزینه ها به تعداد خانواده شما بستگی دارد. درصورتی که عادت به خوردن غذا در رستوران ها دارید یا اقلام خاصی را خریداری می کنید، این هزینه می تواند دو برابر شود.

هزینه لباس ممکن است کمتر از 10% از هزینه خانه شما باشد. اگر لباس های خود را از فروشگاه های طراحان معروف خریداری می کنید، ممکن است هزینه های بیشتری را خرج کنید. مغازه های دست دوم فروشی، لباس و مبلمان دست دوم را با هزینه بسیار کم تری به فروش می رسانند.

در صورتیکه در کانادا زندگی می کنید، آمادگی لازم برای مواجهه با برخی هزینه های ناگهانی را باید داشته باشید از جمله:

  • خرید نسخه داروهایی که تحت پوشش بیمه نیستند؛
  • لوازم مدرسه؛
  • تماس های راه دور که با دوستان و خانواده خود در کشور مبدأ می گیرید.
TOP