پرداخت هزینه

در اکثر موارد هزینه های متقاضی شامل موارد زیر خواهد شد:

  1. هزینه های پروسه برای متقاضی و افراد مشتمل دیگر در تقاضانامه
  2. هزینه حق اقامت دائم RPRF
  3. هزینه‌های بیومتری
  4. هزینه شخص ثالث

نکته: پرداخت هزینه‌ها به صورت آنلاین می باشد.

هزینه‌های بیومتریک

در اکثر موارد باید در زمان ارسال تقاضانامه هزینه مربوط به انگشت نگاری و تعیین هویت را نیز پرداخت کنید. در غیر این صورت بررسی پرونده‌ شما به تأخیر خواهد افتاد. پرداخت هزینه‌های بیومتری شامل هزینه انگشت نگاری و گرفتن عکس دیجیتال می باشد و پس از پرداخت این هزینه‌ها و در صورت کامل بودن تقاضانامه، نامه ای از سوی اداره مهاجرت کانادا مبنی بر تعیین محل انجام بیومتری برای متقاضی ارسال خواهد شد. برای انجام بیومتری در مرجع تعیین شده، باید این نامه را همراه داشته باشید.

انجام بیومتری به صورت حضوری انجام می شود. در صورت ارائه این سرویس حتماً از پیش وقت انجام این کار را رزرو کنید.

از این قسمت می توانید نزدیکترین مکان برای انجام بیومتریک را بیابید (لینک)

هزینه های شخص ثالث

بسته به موقعیت شما، هزینه های زیر شامل حال شخص ثالث میشود:

  1. آزمایشات پزشکی
  2. گواهی عدم سوء پیشینه
  3. امتحان زبان
TOP