خدمات مجموعه بین المللی رایان

  • ارائه ایده نو بر پایه تکنولوژی و ثبت آن در مقیاس جهانی از طریق کنوانسیون PCT
  • طراحی و نگارش بیزنس پلن با توجه به سوابق تحصیلی و یا کاری متقاضیان
  • طراحی و نگارش بیزنس پلن قابل اجرا با در نظر گرفتن نیازمندی های کشور مورد نظر
  • ثبت شرکت استارت آپی در کانادا به نام فرد متقاضی
  • ثبت پتنت مرتبط با حوزه فعالیت شرکت تحت عنوان نوآوری در کشور مربوطه
  • اخذ نامه حمایت (Letter of Support) از یکی از سازمان های سرمایه گذار مورد تایید دولت کانادا
  • کمک به تجاری سازی ایده و یا اختراع ارائه شده
  • پیگیری روند اخذ اقامت دائم (PR) برای صاحبان شرکت و افراد تحت تکفل ایشان

خبرنامه

اشتراک در خبرنامه رایان

TOP