آلبرتا

آلبرتا در غرب کانادا واقع شده است. این استان برای غروب آفتاب، کوه ها، فضاهای باز، جنگل ها و هوای تازه اش مشهور است. مردم آلبرتا از فرهنگ ها و ریشه های مختلفی آمده اند. آنها با هم همکاری می کنند تا یک اقتصاد قوی و جامعه ای ایمن ایجاد کنند که مورد استقبال همگان باشد. آلبرتا دارای:

  • استانداردهای بالای زندگی؛
  • وقایع فرهنگی در سرتاسر استان؛
  • سیستم بهداشتی و درمانی و مدسه ای عالی؛
  • اقتصادی متنوع و روحیه نوآورانه تجاری که آن را به مکانی ایده آل برای کار و زندگی تبدیل کرده است.

سایت https://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx حاوی اطلاعات و منابعی است که برای زندگی، کار و موفقیت در آلبرتا می تواند شما را یاری کند.

جهت اطلاع از اقلیت های این استان و مکان های که در آن به صورت حضوری قادر به کسب اطلاعات درباره خدمات مسکن هستید را می توانید در سایت https://extern.labour.alberta.ca/explore/ مشاهده کنید.

سایتhttps://alis.alberta.ca/tools-and-resources/content/products/welcome-to-alberta-information-for-newcomers/  شما را برای زندگی و کار در کانادا راهنمایی می کند.

به واسطه سایت https://www.alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx می توانید از نحوه اخذ مجوز کار مشاغل قانونی در آلبرتا مطلع شوید.

TOP