آمادگی برای ورود به کشور

در صورتی که متقاضی ازقبل در کانادا حضور داشته باشد، در مرحله بعد اداره مهاجرت با متقاضی تماس خواهد گرفت.

مصاحبه کوتاهی با مامور اداره مهاجرت برای متقاضی برگزار خواهد شد. دو گزینه برای مصاحبه وجود دارد که بهترین گزینه گرفتن وقت ملاقات در یکی از ادارات مهاجرت در کانادا می باشد و همچنین می‌توان به گذرگاه مرزی کانادایی مراجعه کرده و مدارکی مبنی بر دارا بودن سرمایه کافی برای حمایت از خود و خانواده و همچنین COPR و ویزای اقامت دائم را به مأمور آن مکان ارائه دهید.

مامور مربوطه در طول مصاحبه موارد زیر را بررسی خواهد کرد:

  • از صحت مدارک شما اطمینان حاصل می کند؛
  • اطمینان از داشتن شرایط مورد نظر برای مهاجرت به کانادا که چندین سوال در این خصوص از متقاضی پرسیده خواهد شد؛
  • آدرس پستی متقاضی در کانادا را جهت ارسال کارت اقامت دائم تایید خواهد کرد.

نکته: در صورت تغییر آدرس پستی در ۱۸۰ روز از اعلام وضعیت، متقاضی می بایست این اداره را از تغییر ایجاد شده از طریق فرم موجود در سایت مطلع کند.

در صورتی که متقاضی خارج از کانادا حضور داشته باشد، در زمان ورود به کانادا یک مامور آژانس خدمات مرزی کانادا به استقبال متقاضی خواهد آمد (CBSA).

در زمان ورود به این کشور متقاضی باید پاسپورت یا مدارک مسافرتی معتبر داشته باشد. پاسپورت باید معمولی و خصوصی باشد. با پاسپورت های دیپلماتیک، خدمات دولتی یا امور عمومی نمی توان به کانادا مهاجرت کرد.

در زمان ورود به کانادا، متقاضی باید ویزای اقامت دائم و COPR کانادا را همراه داشته باشد.

مأمور فوق الذکر اعتبار COPR متقاضی را بررسی خواهد کرد تا اعتبار آن به پایان نرسیده باشد.

متقاضی باید مدرکی مبنی بر داشتن سرمایه کافی برای حمایت خود و خانواده را همراه داشته باشد.

معمور فوق‌الذکر برای اطمینان از صلاحیت فرد متقاضی برای مهاجرت به کانادا سوالهای از این شخص خواهد پرسید که این سوال ها مشابه سوال هایی است که در زمان اقدام متقاضی برای مهاجرت در فرم مربوطه از او پرسیده شده بود.

در صورت دادن پاسخ نادرست یا ناقص به سوالات و یا در صورت قانع نکردن مأمور مربوطه برای داشتن شرایط مورد نیاز برای ورود به کانادا، مجوز ورود به کانادا برای فرد صادر نمی شود.  اما در صورت داشتن صلاحیت و شرایط مورد نیاز، این مأمور به عنوان کسی که اقامت دائم این کشور را دارد به متقاضی مجوز ورود به کانادا را داده و حتی آدرس پستی متقاضی را نیز تایید می کند تا کارت اقامت دائم به آن آدرس ارسال شود.

در صورت تغییر آدرس تا ۱۸۰ روز پس از رسیدن به کانادا متقاضی می بایست این اداره را از تغییر رخ داده از طریق online tool مطلع کند.

در خصوص افشای سرمایه‌ای که فرد همراه خود به کانادا آورده است:

در صورتی که در زمان ورود به کانادا بیش از ۱۰ هزار دلار کانادا همراه فرد باشد باید این مسئله را با مأمور CBSA در میان بگذارید. در غیر این صورت و یا در صورت مخفی کردن این مبلغ جریمه خواهید شد و این پول مصادره می شود.

این سرمایه به هر یک از صورت های زیر می تواند همراه متقاضی باشد:

  • پول نقد
  • اوراق بهادار
  • برات بانکی
  • چک
  • چک های مسافرتی
  • حواله پولی

میتوانید از سایت CBSA موارد و اقلامی که مجوز ورود به کانادا دارند را مشاهده کنید.

TOP