بریتیش کلمبیا

کانادایی ها و مردم سراسر دنیا به دلیل مناظر زیبا و ماجراجویی های این شهر، عاشق بریتیش کلمبیا هستند. این شهر در ساحل غربی کانادا بین اقیانوس آرام و کوههای راکی ​​است. بریتیش کلمبیا اقتصاد در حال رشدی دارد. بین سال های 2011 تا 2021 بیش از یک میلیون شغل در استان استان ارائه خواهد داد. فرصت های زیادی برای کار و زندگی در بریتیش کلمبیا یافت خواهید کرد، چه در حال مهاجرت باشید و چه فقط برای مدت کوتاهی قصد حضور در این شهر را داشته باشد.

در سایت های زیر می توانید درباره زندگی و مهاجرت به بریتیش کلمبیا اطلاعات لازم را کسب کنید:

اشتغال و زبان: https://www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Work-in-B-C/Employment-Language-Programs

خدمات مسکن و برنامه های برای تازه واردان : https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support

تشخیص صلاحیت خارجیان در کانادا: https://www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Work-in-B-C/Foreign-Qualifications-Recognition-(FQR)

راهنمای بریتیش کلمبیا برای تازه واردان: http://www.welcomebc.ca/newcomers_guide/newcomerguide.aspx

ویدئو: http://www.youtube.com/WelcomeBCca

TOP