درباره ما

گروه بین المللی رایان به کمک تعدادی از متخصصین تکنولوژی، کارشناسان بین المللی و وکلای باتجربه و همچنین با هدف ارائه خدمات در امور مربوط به توسعه فناوری تأسیس گردیده است.

این گروه با اتکا به قدمت و تجربه 20 ساله خود همواره در حوزه توسعه فناوری و انتقال تکنولوژی و همچنین در زمینه ارائه ی ایده های نو بر پایه فناوری و ثبت آن در مقیاس جهانی از طریق اداره جهانی مالکیت فکری (WIPO) و از طریق کنوانسیون PCT، سعی در یاری صاحبان کسب و کار و متقاضیان توسعه بازار بین المللی داشته و با همکاری سایر مؤسسات مرتبط در کشورهای دیگر، توانسته است تعداد زیادی از تکنولوژی های مطرح شده را توسعه داده و یا در راستای ایجاد شرایط کسب و کار بین المللی در این حوزه فعالیت نماید. کارشناسان این گروه آماده ارائه مشاوره و راهنمایی های مورد نیاز در حوزه ایجاد استارت آپ کمپانی ها و استفاده از امکانات مرتبط با اینگونه شرکت ها می باشند.

TOP