درباره پروسه

ویزای استارتاپ کانادا مهاجران کارآفرینی که دارای مهارت و پتانسیل راه اندازی کسب وکار در کانادا هستند را هدف قرار داده است؛ یعنی افرادی که:

  • خلاق و ابداع کننده باشند؛
  • توانایی ایجاد اشتغال برای کانادایی ها را داشته باشد؛
  • و در یک مقیاس جهانی قادر به مبارزه باشند.

حال، آیا شما از ایده ای خلاقانه برای راه اندازی کسب و کار در کانادا برخوردار هستید؟ در صورت اخذ حمایت از یکی از سازمان های منتخب سرمایه گذار، قادر خواهید بود به کانادا مهاجرت کرده و اقامت دائم این کشور را دریافت کنید.

TOP