دریافت تقاضا نامه

پکیج تقاضانامه مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ شامل راهنما و فهرست مدارک مورد نیاز می باشد.

1) پر کردن فرم تقاضانامه مهاجرت

1) فرم عمومی مهاجرت به کانادا را در کامپیوتر خود تکمیل کنید.

2) روی دکمه validate (تایید اعتبار) موجود در فرم کلیک کنید پس از این کار خط قرمزی زیر بخش های مهمی که در فرم نیاز به تکمیل شدن دارند، کشیده خواهد شد.

3) فرم تقاضانامه را پرینت گرفته و از صحت اطلاعات آن اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید که تمام صفحات تقاضانامه و بارکد دار شده را پرینت گرفته اید. صفحات بارکد دار پس از تایید اعتبار فرم ارائه می شوند. در صورتی که بیش از یک تقاضانامه دارید، برای هر یک، صفحه بارکددار مجزایی باید داشته باشید.

در جای خواسته شده (کادر مورد نظر) امضا و تاریخ را درج نمایید.

2) تکمیل فهرست مدارک مورد نیاز 

1) تمامی مدارک و اطلاعات مورد نیاز را به ترتیب ذکر شده در فهرست، جمع آوری و ارسال کنید.

2) هر مدرک را بررسی، تأیید و علامت گذاری نمایید.

3) تمام مدارک مهاجرتی و هویتی را درون یک پاکت مهر و موم شده قرار دهید.

4) سپس فهرست مدارک موجود در سایت را پرینت و امضا کنید.

5) این فهرست امضا شده را در صفحه نخست تقاضانامه خود قرار دهید.

از وجود تمامی فرم ها، مدارک حمایتی، امضاها، نتایج آزمون زبان و پرداخت هزینه مربوط به این پروسه اطمینان حاصل کنید زیرا در صورت نقص و کمبود در هر کدام از این مدارک تقاضانامه شما بدون بررسی برگردانده خواهد شد.

نکته: پاسخ های شما باید صحیح و کامل باشند. در صورت عدم ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات نادرست تقاضانامه شما ممکن است:

  • مردود اعلام شود.
  • ممکن است شما غیرمجاز تلقی شوید.
  • و یا امکان دارد شما تا ۵ سال از ورود به کانادا منع شوید.
TOP