نوا اسکوشیا

نوا اسکوشیا در ساحل شرقی کانادا قرار گرفته است و بخشی از منطقه ماری تایمز (بخش کرانه  شرقی کانادا) می باشد. این استان زندگی بسیار با کیفیتی را در اختیار مردم قرار می دهد که می توانید در آن از فرصت ها و خدمات مدرسه ای لذت برده، از تکنولوژی و خدمات ارتباطی آن استفاده کرده و بین و کار، خانواده و دیگر مسئولیت های خود تعادل برقرار کنید. نوا اسکوشیا با محیطی امن و بی خطر همراه با ازادی و فرصت های بسیار در آینده پذیرای مهاجران می باشد.

در صورتیکه شما آماده نقل مکان به نوا اسکوشیا هستید و یا به تازگی به این استان رسیده اید می توانید اطلاعات لازم را در سایت http://novascotiastart.ca/english.html مشاهده کنید. این سایت ممکن است اولین جایی باشد که مهاجران برای یافتن شغل و اقامت در این استان به آن مراجعه می کنند و این سایت خدمات را به هردو زبان انگلیسی و فرانسه ارائه می دهد.

مهاجرت به نوا اسکوشیا ممکن است خدمات رایگان بسیاری را جهت کمک به اقامت و برای تسهیل زندگی و راحتی در این شهر در اختیار مهاجران قرار دهد که در زیر به آنها اشاره شده است:

سایت http://novascotiaimmigration.ca/ که اطلاعاتی درباره اقامت، کار و زندگی در نوا اسکوشیا را در بر دارد.

سایت http://www.isans.ca/  که مهاجران را برای ساختن آینده در نوا اسکوشیا یاری می کند.

سایت http://www.ymcahrm.ns.ca/Locations/YMCACentreforImmigrantPrograms.aspx مهاجران را برای اقامت در منازل جدیدشان و آموختن زبان، فرهنگ، آب و هوا و جامعه یاری می کند.

سایت های زیر برای آموختن زبان انگلیسی در این استان مهاجران را یاری میکنند:

سایت http://interpretingservices.ca/  درباره خدمات حضوری و یا تلفنی بیمارستان ها، ادارات دولتی و دیگر سازمان ها اطلاعاتی را دراختیار مهاجران قرار می دهد.

سایت https://novascotiaimmigration.com/work-here/ اطلاعاتی درباره تشخیص صلاحیت خارجیان و مشاغل دولتی ارائه می دهد.

درصورتیکه شما قصد مهاجرت به نوا اسکوشیا و همکاری در یک شغل دولتی را داشته باشد، باید با نهاد نطارتی استان که مسئول شغل مربوطه می باشد، تماس حاصل فرمائید.

TOP