پیش از جا به جایی

پیش از ورود به کانادا هزینه های زندگی در منطقه مورد نظر خود برای زندگی در این کشور را بررسی کنید. هزینه های زندگی به نسبت مکانی که شما قصد اقامت در آن را دارید متفاوت خواهد بود. این در حالی است که برخی موارد و خدمات هزینه های یکسانی در سراسر کانادا دارد.

در صورت وجود محدودیت در برداشت پول در کشور مقصد خود این موضوع را با وکیل، صراف و یا مشاور مالی خود بررسی کنید. برای کسب اطلاعات در خصوص آوردن پول همراه خود به کانادا یا مواردی که معاف از مالیات هزینه های گمرکی هستند، می توانید به سایت canada border services agency مراجعه فرمایید.

TOP